Mini art journal challenge 2


Andra kortet skulle spegla "What is powerful to you?".
TRO är mitt svar. Tro är kraft, kraftfullt för mig.
På så många olika sätt.

1 kommentar: